Αριθ. Πρωτ : 2598                                                          Αθήνα: 09.03.2018
Αρ. Σελίδων : 1

Προς :
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο κο Αντιστράτηγο ΠΣ, Σωτήριο Τερζούδη
Κοινοποίηση
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Αξιότιμο κο Νικόλαο Τόσκα

Θέμα: « Μισθοδοσία την Μεγάλη Πέμπτη »

   Αξιότιμε κε Αρχηγέ
   παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε λόγω της εφετινής εορτής του Πάσχα, που συμπίπτει με την 8οη Απριλίου, να μην γίνει η μισθοδοσία κανονικα την 10ατη Απριλίου, ήτοι την Τρίτη του Πάσχα, αλλά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία είναι η Μεγάλη Πέμπτη, 5η Απριλίου, ώστε λόγω των ημερών με τις αυξημένες υποχρεώσεις σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν σε αυτές και να καταστεί εφικτό να βιωθούν και οι θείες αυτές ημέρες με την αγνή και ήρεμη συναισθηματική κατάνυξη, που τους αρμόζει, πληρωνόμενοι απλώς μια ημέρα πριν μισθοδοτικώς διότι με την κανονική καταβολή δεν θα έχουν ούτε τα προς το ζην τις εν λόγω εορτές.

                                                        Με εκτίμηση,
                                                    Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                               Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun