Αριθ. Πρωτ : 2617                                                                   Αθήνα:28.03.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                      Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών για το ΦΕΚ των τριετών »

    Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε, ότι το μείζον θέμα της μονιμοποιησης τελείωνει. Το ΦΕΚ για τους τριετείς είναι το τευχος Β΄ 1125/28-03-2018.
   Αναμένουμε την εκτύπωση του, για να σας το γνωστοποιήσουμε.

                                                       Με εκτίμηση,
                                                Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                               Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun