Σας γνωστοποιούμε την ΚΥΑ για την μονιμοποίηση των τριετών ΠΠΥ αυτούσια:

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun