Αριθ. Πρωτ : 2680                                                                               Αθήνα:14.05.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                          Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: «Ενημέρωση μελών για αποζημίωση εκτός έδρας των μονιμοποιηθέντων τριετών συναδέλφων»

    Μετά από σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων τριετών, που μονιμοποιήθηκαν σας ενημερώνουμε για την αποζημίωση εκτός έδρας τους:
    Από 1-4-2018 ημερομηνία μονιμοποιήσεως των τριετών συναδέλφων για όλες τις περιπτώσεις, που θα κληθούν να εκτελέσουν την υπηρεσία τους: Α )Σε δασικό περιπολικό και Β) δασικό συμβάν, να γνωρίζουν, ότι δικαιούνται αποζημίωση εκτός έδρας ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.
    Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε κάθε τέτοια υπηρεσία (δασικού περιπολικού και δασικού συμβάντος) δικαιούνται, να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην υπηρεσία τους δελτίο εκτός έδρας αποζημίωσης, για να μπορούν, να δικαιωθούν την εκτός έδρας αποζημίωση όπως ισχύει αντίστοιχα στο υπόλοιπο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό.

                                        Με εκτίμηση,
                                   Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                       Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                     Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun