Για να δείτε την καταταξη των μονιμοποιηθέντων 3ετων σε μισθολογικά κλιμάκια Β κατηγορίας πατείστε το read more.

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun