Αριθ. Πρωτ : 2817                                                                                             Αθήνα: 22.06.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                                           Προς :
                                                                                                                 Σωματεία μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ
Θέμα: « Ενημέρωση μελών για μισθοδοσία μονίμων»

    Συνάδελφοι μετά από επικοινωνία, που είχαμε με το οικονομικό τμήμα μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού, λόγω της παραπληροφορήσεως στο διαδίκτυο και εσκεμμένων παραπληροφορητικών sms, ενημερωθήκαμε αρμοδίως, ότι τον μήνα Ιούνιο στους μονίμους θα καταβληθούν ο μισθός του Ιουλίου, ο μισθός του Απριλίου και ο μισθός του Μαϊου και επίσης θα τους καταβληθούν τα πενθήμερα και νυχτερινά Απριλίου και Μαϊου.
    Μας ενημέρωσαν επίσης, ότι από τον επόμενο μισθό θα τους γίνεται η παρακράτηση του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου.

                                                                 Με εκτίμηση,
                                                            Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                             Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun