Αριθ. Πρωτ : 2818                                                                              Αθήνα: 22.06.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                               Προς :
                                                                                                       Σωματεία μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ

Θέμα: « Ενημέρωση μελών για μισθοδοσία μονίμων συμπληρωματική»

     Συνάδελφοι μετά από πολλά ερωτήματα μετ ευλόγων ανησυχιών για την μισθοδοσία (Απριλίου, Μαϊου και Ιουλίου, πενθήμερα Απριλίου και Μαϊου) επικοινωνήσαμε εκ νέου με το αρμόδιο τμήμα, ώστε να μας απαντήσει στα φλέγοντα ερωτήματα περί των παρακρατήσεων φορολογίας των μισθών των μονίμων, πρώην τριετών, και η απάντηση τους ήταν, ότι θα έχουμε φορολογικές κρατήσεις της τάξεως των 500-600 ευρώ λόγω του ότι το σύστημα το εκλαμβάνει σαν ενιαίο ποσόν και κάνει αυτόματα την φορολογική κράτηση, η οποία ανέρχεται περίπου από 400 έως 600 ευρώ, π.χ. ένας έγγαμος συνάδελφος με ένα παιδί θα λάβει το ποσόν των 2.384,00 ευρώ.
     Το παρακρατηθέν ποσόν θα επιστραφεί με την φορολογική δήλωση του 2019 για τα εισοδήματα του 2018.
     Όσον αφορά τις προϋπηρεσίες των υπαλλήλων και σε ποιο μισθολογικό κλιμάκιο θα υπαχθούν αυτό θα πραγματοποιηθεί στην μισθοδοσία στις 27 Αυγούστου 2018.
    Ο Ομοσπονδία προέβη σε αντίλογο ως προς το θέμα της φορολογικής παρακρατήσεως της μισθοδοσίας και η απάντηση του αρμοδίου τμήματος είναι, ότι δεν ευθύνονται αυτοί αλλά το σύστημα κεντρικής διακυβέρνησης, όπου ΄΄ βλέπει ΄΄ το ποσόν σαν ενιαίο και κάνει αυτόματα την παρακράτηση φόρου και αυτό δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.
                                                                             Με εκτίμηση,
                                                                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                              Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                            Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun