Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε το παρακάτω έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου καταθέσεως στην ΕΑΠ :ΕΑΠ 2003031/25-06-2018 και την ανακοινωση του ΑΠΣ της 26-06-2018 περί του θέματος αυτού.

Αριθ. Πρωτ :2820                                                                                                        Αθήνα:25.06.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                                 Προς : Ενιαία Αρχή Πληρωμών .
                                                                                                               Αξιότιμη κα Στρούγκη, Διευθύντρια

Θέμα: « Ερώτηση περί παράνομης παρακρατήσεως στην μισθοδοσία μελών μας»

    Αξιότιμη κυρία Στρούγκη ,


   παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε δια ποίο λόγο το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών επέβαλε φόρο 24%--συμφώνως του ΑΠΣ-- στην μισθοδοσία των συναδέλφων μόνιμων πυροσβεστών, που θα πληρωθεί αυτόν το μήνα ως ενιαίο ποσόν, το οποίον συμπεριλαμβάνει τους απλήρωτους μήνες Ιούλιο, Απρίλιο και Μάιο (περίπου 840-850 ευρώ καθαρά έκαστος μήνας- και τα ακαθάριστα ανέρχονται στα 1045 -1065 ευρώ περίπου έκαστος μήνας ) και τα νυχτερινά μηνών Απριλίου και Μαϊου (περίπου 500 ευρώ έκαστος μήνας τα καθαρά), αφού τα ποσά αυτά είναι ήδη φορολογημένα.
    Επίσης παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε αμέσως και αναλυτικώς για τον ενδεδειγμένο τρόπο άμεσης διορθώσεως του εν λογω προβλήματος περί παράνομης παρακρατήσεως μισθοδοσίας για πληρωμή φορου ενώ είναι ήδη πληρωμένος (από την οποία μισθοδοσία όλοι οι συνάδελφοι μόνιμοι πυροσβέστες αναμένουν να εξοφλήσουν τα δανεικά τους για τα προς το ζην καθόλο το διάστημα, που δεν επληρώνοντο την μισθοδοσία τους και δεν είχαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους) συμφώνως των γνώσεως σας εκ των αρμοδιοτήτων σας περί του τρόπου λειτουργίας του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ώστε να το γνωρίζουμε και να πράξουμε άμεσα τα δέοντα.
                                                             Με εκτίμηση,
                                                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                             Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun