Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε την επιστολή του Σωματείου Ευβοίας, για την σχολή αρχιπυροσβεστών.

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun