Αριθ. Πρωτ : 2852                                                           Αθήνα:06.08.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                          Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών για τις παρανόμως παρακρατηθείσες συνδρομές »

   Συνάδελφοι ήλθε η δικαίωση ως προς τις παρανόμως παρακρατηθείσες συνδρομές και μη αποδοθείσες στην ΠΟΠΥΣΥΠ από τα κακόπιστα σωματεία -μέλη μας.
   Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί απάντηση σε αυτούς, που δολίως ισχυρίζονται τα αντίθετα.
  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα ασκηθεί έφεση για την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητος.

                                                            Με εκτίμηση,
                                                       Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                            Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                         Τηλ: 6976911880

 

 

Σάρωση 20180806

 

 

 

 

Σάρωση 20180806 2

 

 

 

 

Σάρωση 20180806 3

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun