Αριθ. Πρωτ : 2953                                                                      Αθήνα:30.10.2018
Αρ. Σελίδων : 1
Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών περί επιδομάτων και δώρων »

     Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
     είναι προσωπική ευθύνη του κάθε πολίτη να προσφύγει ή όχι ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αναφαίρετο δικαίωμα του σε ένα κράτος δικαίου, όπως η Ελλάδα.
     Η Ομοσπονδία μας δεν αναμειγνύεται στην λήψη της προσωπικής αποφάσεως του κάθε ενός σας περί τούτου γενικώς αλλά και τώρα ειδικώς με το θέμα των επιδομάτων και δώρων.

                                                           Με εκτίμηση,
                                                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                               Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                            Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun