Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

σας κανουμε γνωστό, ότι το ψηφοδέλτιο της Ομοσπονδίας μας για τους μονίμους είναι το παρακάτω:

Σάρωση 20181106 2

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun