Αριθ. Πρωτ : 2990                                                                                                                              Αθήνα: 29.11.2018
Αρ. Σελίδων :1
                                                                                                                  Προς :
                                                                                                    Σωματεία μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ

Θέμα: « Ενημέρωση μελών»

      Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας παρευρέθηκε στην Βουλή την 28.11.2018 λόγω του ότι θα συζητείτο η τροπολογία, που αφορά τους συναδέλφους επιλαχόντες- επιτυχόντες Συμβασιούχους.
      Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η εν λόγω τροπολογία, με την οποία δίδεται η δυνατότητα, να απορροφηθεί το σύνολο των εν λόγω συναδέλφων στην εργασία τους.
     Οι αγώνες της Ομοσπονδίας μας με τις προτάσεις μας σε όλες τις συναντήσεις μας αλλά ιδίως σε αυτές του προηγούμενου διαστήματος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό, αφού εισακουστήκαμε εις την ακλόνητη επιχειρηματολογία μας.
      Όσον για αυτούς που δεν μπαίνουν στην ως άνω ρύθμιση, ευρισκόμεθα σε διαπραγματεύσεις για την συνέχιση της εργασίας τους.
      Η εξέλιξη αυτή είναι ευνοϊκή για τους επιλαχόντες-επιτυχόντες συναδέλφους .

                                                                           Με εκτίμηση,
                                                                      Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                         Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                        Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun