Αριθ. Πρωτ :3011                                                                                                    Αθήνα:19.12.2018
Αρ. Σελίδων :1
                                                                                                                                    Προς :
                                                                                                                              Σωματεία μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών περί επιλαχόντων και 24ωρου »

     Συνάδελφοι,
     σας γνωρίζουμε, ότι η διαδικασία των επιλαχόντων προχωράει κανονικά όπως και το 24ωρο για τους εναπομείναντες ΠΠΥ.

                                                                     Με εκτίμηση,
                                                                Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                         Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun