Αριθ. Πρωτ : 3065                                                                                        Αθήνα: 16.01.2019
Αρ. Σελίδων :1
                                                                                                                  Προς :
                                                                                                      Σωματεία μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ

Θέμα: « Ενημέρωση μελών περί του 15ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΠΥΣΥΠ»

   Συνάδελφοι συναδέλφισες,
   σας ενημερώνουμε, ότι το 15ο Πανελλαδικό Συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 26-01-2019, ημέρα Σάββατο.
  Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση περί του ακριβούς τόπου διεξαγωγής του.

                                                   Με εκτίμηση,
                                              Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                               Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                            Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun