Αριθ. Πρωτ : 3077                                                                                                                              Αθήνα: 18.01.2019
Αρ. Σελίδων :1


Προς :
Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου
Κο Γεωργακόπουλο Ευθύμιο, Αρχιπύραρχο.
Κοινοποίηση
1.Γραφείο Πρωθυπουργού, Αξιότιμου κου Αλέξη Τσίπρα
2.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Αξιότιμη κα Όλγα Γεροβασίλη
3.Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο κο Βασίλειο Ματθαιόπουλο, Αντιστράτηγο ΠΣ.

Θέμα: « Συνεχή εργασιακά προβλήματα δια της μη τηρήσεως της νομιμότητας στην περιοχή της Ηπείρου »
     Κύριε Περιφερειάρχα,
     μετά το υπ αρίθμ 18/18-01-2019 έγγραφο του σωματείου μέλους μας εξ Ιωαννίνων ενημερωθήκαμε, ότι ο Διοικητής του 3ου ΠΣ Ιωαννίνων, κος Κλεφτάκης Αδαμάντιος, Επιπυραγός, χορήγησε στον Αντιπρόεδρο του εν λόγω Σωματείου μέλους μας, συνδικαλιστική άδεια όχι συμφώνως της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά κατα το δοκούν.
      Κατανοούμε την εμπάθεια, που έχει στον συνδικαλισμό ο εν λόγω Διοικητής αλλά οφείλει και πρέπει να εφαρμόσει και θα εφαρμόσει την νομοθεσία.
     Θα πρέπει κε Περιφερειάρχα, να μεριμνήσετε για την τήρηση της νομιμότητας στην εν λόγω υπηρεσία.
    Θέλουμε, να πιστεύουμε, ότι τουλάχιστον αυτό το θέμα θα το επιλύσετε συμφώνως της νομοθεσίας μας , όπου καμία Διαταγή δεν δύναται να είναι αντίθετη της, διότι σε προηγούμενες καταγγελίες ενώπιων σας όχι μόνο δεν επιβάλλατε στους Διοικητές να τηρήσουν την νομιμότητα αλλά τους συνδράματε έτσι με την στάση σας, ώστε να μην εφαρμόσουν την νομοθεσία και επιπροσθέτως επικυρώσατε και ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ποινές δυνάμει ψευδούς καταμηνύσεως εις βάρος Προέδρου και Γεν. Γραμματέα Σωματείου μέλους μας ,οι οποίοι έκαναν το << λάθος>>, να ζητήσουν να τηρηθεί η νομιμότητα.

                                                       Με εκτίμηση,
                                                      Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                      Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                      Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun