Αριθ. Πρωτ: 3209                 Αθήνα: 22.07.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σας ενημερώνουμε, ότι οι ώρες νυχτερινής εργασίας, Κυριακές, εξαιρέσιμες-αργίες, βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο και μέχρι τέλους του μήνα, θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Το σύνολο των ωρών θα είναι το αντίστοιχο των ωρών που ισχύει για τους παλαιούς συμβασιούχους συναδέλφους. Αναμένεται νέα ενημέρωση για τα υπόλοιπα ζητήματα.

Πρόεδρος                            Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Φραντάκης        Στυλιανός Πέπλης

Τηλ:6974709262                  Τηλ:6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun