Αριθ. Πρωτ: 3212                          Αθήνα: 01.08.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με έγγραφό μας, την ημερομηνία 24 Ιουλίου, με Αριθ. Πρωτ: 3209, οι ώρες για τους νέους συμβασιούχους πυροσβέστες, όσον αφορά: την νυχτερινή εργασία, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις Κυριακές, εγκρίθηκαν και υπάρχει η σχετική διαταγή του ΑΠΣ. Αναμένουμε εντός μικρού διαστήματος και την έγκριση των εκτός έδρας, των νέων συμβασιούχων.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος           Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                         Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun