Αριθ. Πρωτ: 3213                                           Αθήνα: 02.08.2019

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ
Στις 29.05.2019, με δική σας διαταγή (Φ.202.8), αποσπάστηκαν στο Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρώσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε), 97 άτομα με αίτησή τους, από 29.05.2019 έως 31.10.2019 και επίσης άλλοι 30 συνάδελφοι για δίμηνη απόσπαση, έως 31.07.2019 χωρίς αίτησή τους. Στις 30.07.2019 με νέα διαταγή σας, αποσπούνται άλλα 32 άτομα για δύο μήνες έως 30.09.2019 και επιπλέον άλλα 40 άτομα για διάθεση από την 286η σειρά και 33 άτομα υπηρετούντες εντός Περιφέρειας Αττικής.
Σαφώς και αναγνωρίζουμε την σημασία και την χρησιμότητα της σύστασης του τμήματος αυτού, που σκοπός του είναι η άμεση επέμβαση και καταστολή συμβάντων σε όλη την επικράτεια, αλλά παρόλο που οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, έχουν ανταποκριθεί με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό στα καθήκοντά τους, δεν έχουν λάβει ΚΑΜΜΙΑ χρηματική αποζημείωση έως τώρα. Μάλιστα, όπως γνωρίζεται το 90% των αποσπασμένων συναδέλφων, έχουν έρθει από επαρχιακές πόλεις, με αποτέλεσμα να φροντίζουν για την σίτιση και διαμονή τους, με ιδία έξοδα.
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το ακριβές χρονοδιάγραμμα, της χορήγησης της οικονομικής αποζημίωσης ή έστω μια ΑΜΕΣΗ προκαταβολή των δεδουλευμένων, για να μπορέσουν αυτοί οι συνάδελφοι να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, όταν μάλιστα οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες, με ότι συνεπάγεται αυτό.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                           Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun