Αρ. Πρώτη: 3351.                    Ημερομηνία: 25/1/2020
                                                    Προς:
                                                    Μελη
 
 
  
ΕΝΗΝΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
 
Καλουνται οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων μέλη της ομοσπονδίας την Τετάρτη 29/01/2020 . (Ο τόπος και ο χρόνος θα ανακοινωθεί εντός ημερών ) .
 
Θέμα : Το σχέδιο νόμου της ΓΓΠΠ ( Έκτρωμα ).
 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη ώστε να συζητηθούν οι περεταίρω ενέργειες όπως τοποθετήσεις ,απόψεις, συλλαλητήριο .
 
 
Ο Πρόεδρος.                                  Ο Γραμματέας
Φαραντακης Αλέξανδρος.           Πεπλης Στέλιος

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun