Αρ. Πρωτ: 3354                                   Ημερομηνία: 28/1/2020
Αρ. σελ:1                                                     Προς:
                                                                   Μέλη

Θέμα: «Συνάντηση Προέδρων και αντιπροσώπων Πρωτοβάθμιων Σωματείων»


Σας ενημερώνουμε ότι η συνάντηση των Προέδρων και των αντιπροσώπων, έχει οριστεί για την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΦΑΓΩΔΕΙΟΝ», διεύθυνση: Ερμού 135 στο Θησείο. (έναντι Ηλεκτρικού, στάση «Θησείο»).

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Ο Προεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Αλέξανδρος                        Πέπλης Στυλιανός

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun