Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών
Μακεδονίας
Γιαννιτσά, 11 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ/λου : 30

Προς: 1) Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
2) Σωματεία Μέλη

Θέμα: « Ανακοίνωση»

   Συνάδελφοι – σες,


   Από το 2003 έως και σήμερα εν έτη 2018 «έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι» στα εργασιακά θέματα των Εποχικών, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και τώρα πλέον και των Μονίμων Πυροσβεστών που προέκυψαν μέσα από τα «σπλάχνα» της εργασιακής μας ομάδας.
   Πάντα με «αιχμή του δόρατος» την Ομοσπονδία μας και αρωγούς τα κατά τόπους Σωματεία Μέλη αυτής, με αγώνες, διεκδικήσεις, κοινοποίηση των εργασιακών προβλημάτων, επαφές με τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, καταφέρνουμε να εξελισσόμαστε εργασιακά στην πάροδο του χρόνου.
  Ανανεώσεις πενταετίας Εποχικών εώς και σήμερα και το 2019, με 6μηνη πλέων απασχόληση και διεκδίκηση βελτίωσης της θέσης τους.
   Ανανέωση θητείας Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και διεκδίκηση βελτίωσης της θέσεις τους.
   Ένταξη στο Μόνιμο Προσωπικό μεγάλου αριθμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
   Βελτίωση εργασιακών συνθηκών και ασφάλειας όλων.
   Η Ομοσπονδία ήταν είναι και θα είναι η δύναμη μας μέσω της οποίας εκφράζουμε όλοι τις διεκδικήσεις μας, την υποστήριξη του συναδέλφου και της συναδέλφισσας. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν για καμία εργασιακή ομάδα και για αυτό τα Σωματεία και η Ομοσπονδία συνεχίζουν την δουλειά. Δουλειά που το αποτέλεσμα φαίνεται με έργα και όχι με λόγια. Τα λόγια λίγα πάντα και το αποτέλεσμα το βέλτιστο για την εποχή και τα δεδομένα. Στην πορεία παρουσιάζονται πολλοί «Μετά Χριστών Προφήτες» θέλοντας να καρπωθούν το αποτέλεσμα και τους κόπους άλλων ή, ακόμα χειρότερα, να βάλουν τροχοπέδη σε διάφορα θέματα που μας αφορούν. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι στα Σωματεία μας και στην Ομοσπονδία μας. Γιατί η Ομοσπονδία είναι όλων μας.
   Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ανανέωσης θητείας Εποχικών και τη Μονιμοποίηση πλέων των ΠΠΥ που είχαν τις προϋποθέσεις, θα θέλαμε ως Σωματείο να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την Ομοσπονδία μας.
  Γερά …. τίποτα δεν τελείωσε.

                                                 Για λογαριασμό
                                                       του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                      Ο γ. Γραμματέας
Ιωάννης Πετσάρης                                                         Γεωργανάκης Γρηγόριος

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun