Σας ενημερώνουμε για το Φ.Ε.Κ διορισμού των 140 Π.Π.Υ εξ Ιδιωτών.

Στις 1/3/2016 Ημερομηνία Ορκωμοσίας.

Διαβάστε περισσότερα: Το Φ.Ε.Κ διορισμού 140 Π.Π.Υ Εξ Ιδιωτών

Προς ενημέρωση των συναδέλφων σας επισυνάπτουμε την Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ και το  Φ.Ε.Κ για την Πρόσληψης – διορισμό των 82 Επιλαχόντων Π.Π.Υ από την κατηγορία των Εποχικών.

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun