Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.), είναι μία Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως έργο της τη διαφύλαξη και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της.