Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.), έπειτα από τη σύνθεσή του, που πραγματοποιήθηκε στις 08-05-2023, έχει ως ακολούθως :

 

1. Φαραντάκης Αλέξανδρος, ως Πρόεδρος

2. Καζαντσίδης Νικόλαος, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

3. Δουζένης Σταύρος, ως Β' Αναπληρωτής Πρόεδρος

4. Πέπλης Στυλιανός, ως Γενικός Γραμματέας

5. Κορμπύλας Αθανάσιος, ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

6. Γουλάρας Κωνσταντίνος, ως Ταμίας

7. Γαβαλάκης Ανάργυρος, ως Αναπληρωτής Ταμίας

8. Πετσάρης Ιωάννης, ως Γραμματέας Οργανωτικού

9. Λάρδας Πέτρος, ως Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

10. Κοτσιώνης Φώτιος, ως Μέλος

11. Κέκης Βασίλειος, ως Μέλος

12. Μεντής Θωμάς, ως Μέλος

13. Γουρδουράκος Γεώργιος, ως Μέλος