Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.), απαρτίζεται από τα ακόλουθα Πρωτοβάθμια Σωματεία - Μέλη :

 

 1.  Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου - Οι τρεις Παίδες εν καμίνω
 2.  Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (με έδρα την Τρίπολη)
 3.  Σωματείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Π.Ε. Άρτας
 4.  Σωματείο Πυροσβεστών Δυτικής Μακεδονίας 
 5.  Σωματείο Πυροσβεστών Δωδεκανήσου
 6.  Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων
 7.  Σωματείο Πυροσβεστών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 8.  Σωματείο Πυροσβεστών Περιφέρειας Κρήτης
 9.  Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (με έδρα τη Σαλαμίνα)
 10.  Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικών Πυροσβεστών Ευβοίας
 11.  Σωματείο Πυροσβεστών Περιφερειακής Ενότητας Χίου και Νήσων Β. Αιγαίου 
 12.  Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Πελοποννήσου
 13.  Σωματείο Πυροσβεστών Περιφέρειας Αττικής και Νήσων
 14.  Σωματείο Πυροσβεστών Β. Ελλάδος - Φίλιππος
 15.  Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Σερρών
 16.  Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Μακεδονίας
 17.  Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών