Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012

Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012
Γενική Απεργία ΓΣΕΕ, 26/9/2012

ΔΕΘ 2010

ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010
ΔΕΘ 2010

Πορεία 20/05/2010

Πορεία 20/05/2010
Πορεία 20/05/2010
Πορεία 20/05/2010
Πορεία 20/05/2010

Πορεία 03/12/2009

Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009
Πορεία 03/12/2009

Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων
Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων
Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων
Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων
Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων
Γενική Συνέλευση Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση Κέρκυρας

Γενική Συνέλευση Κέρκυρας
Γενική Συνέλευση Κέρκυρας
Γενική Συνέλευση Κέρκυρας
Γενική Συνέλευση Κέρκυρας

8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ

8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ
8ο Συνέδριο ΠΟΣΠΥΔ

Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές

Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές
Συναντήσεις Με Υπουργούς & Βουλευτές