Η επισυναπτόμενη "Αίτηση Ταμείου Αλληλοβοήθειας" συμπληρώνεται από το Σωματείο του δικαιούχου και αποστέλλεται είτε μέσω fax στον αριθμό 213 03 34 018, είτε μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.