Δικαιούχοι Στήριξης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας είναι τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας.