Συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των εκτός έδρας μετακινήσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ευχαριστούμε 

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun