Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργού στην ερώτηση των βουλευτών, από τις 25/06/2015.

Ευχαριστούμε