Έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τσόκα Σεραφείμ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας μας μαζί του για να συζητηθούν τα εργασιακά μας θέματα.
Η Ομοσπονδία μας, αφού του επέδωσε υπόμνημα με τα δίκαια αιτήματά μας, εν συνεχεία τον ενημέρωσε αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά.
Ο κ. Γενικός εξέφρασε ότι κατανοεί το δίκαιο των αιτημάτων μας, ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να τα επεξεργαστεί με τους συνεργάτες του και επιφυλάχθηκε να μας καλέσει εκ νέου για περαιτέρω ενέργειες επίλυσής τους.

Το υπόμνημα με τα θέματα συζήτησης προς τον κ. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας είναι:

1)Καταβολή Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
2)Ομογενοποίηση Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος
3)Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων Πυροσβεστών
4)Ένταξη στον Πίνακα Επιλαχόντων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που προσήλθαν πρώτη φορά το 2009
5)Κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ( περίπου 230 θέσεις )
6)Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας
Κανονιστικές Πράξεις
1)Παράγραφος 10 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα ρύθμιζε τα θέματα μεταθέσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
2)Παράγραφος 5 του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα εναρμόνιζε τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με αυτά του μόνιμου προσωπικού.
3)Παράγραφος 3α του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα καθόριζε τις άδειες για τις οποίες είναι δικαιούχοι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180

Συνημμένο: Πρωτοκ. 497_Ενημέρωση Μελών_06.11.2014.doc