Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την διαταγή για "Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων Υπαλλήλων Π.Σ."

Ευχαριστούμε