Συνάδελφοι,
 
Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας την απόφαση του Υφυπουργού Προ.Πο. από 01/03/2010 σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση βοηθητικών οχημάτων του Π.Σ.
 
Ευχαριστούμε

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun