Συνάδελφοι, 

σας επισυνάπτουμε την Απόφαση Αρχηγού Π.Σ για τον ορισμό του Τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης των 82 Προσληφθέντων Π.Π.Υ.

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun