Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα από το Αρχηγείο προς τους υποψήφιους επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ευχαριστούμε