Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την διαταγή για την κλήρωση των ισοβαθμούντων υποψήφιων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ευχαριστούμε