Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αποφαση του Α.Π.Σ για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών,

για την μονιμοποίηση και ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ στο Π.Σ.

Επιτροπή 1

Επιτροπή 2

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun