Συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε διαταγή Α.Π.Σ. σχετικά με την απασχόληση του Εποχικού Πυροσβεστικού  Προσωπικού.

Ευχαριστούμε