Αριθ. Πρωτ : 1054                                Αθήνα: 07/10/2015
                Αρ. Σελίδων : 1
                                                        Προς : Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο
                                                                   Παπαγεωργίου Βασίλειο

                Θέμα: « Διευκόλυνση Παρακολούθησης Μαθημάτων των φοιτητών Π.Π.Υ »

Αξιότιμε Αρχηγέ,
  Λόγω του ότι τον περασμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων Π.Π.Υ, οι Συνάδελφοι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, ενώ έχουν εγγραφεί στις σχολές που θα φοιτήσουν και ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και η διδασκαλία των μαθημάτων, δεν έχουν πάρει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία μεταθέσεις που δικαιούνται.


 Εκτός λοιπόν ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των σχολών τους, επιβαρύνονται και με επιπλέον έξοδα, αφού είτε μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις είτε οι περισσότεροι από αυτούς ήδη έχουν μισθώσει κατοικίες στην πόλη που εδρεύουν οι σχολές τους, χωρίς να μπορούν να κατοικήσουν.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήματα που έχουν προκύψει, παρακαλούμε όπως διευκολύνετε με οποιοδήποτε τρόπο θεωρείτε, την φοίτηση των παραπάνω Συναδέλφων για όσο διάστημα χρειαστεί, έως ότου πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου και διευθετηθούν όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

                                         Με εκτίμηση
                                    Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

    Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                              Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974 709262                                                               Τηλ: 6945 956027

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun