Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε ακολούθως το link της συνέντευξης του Προέδρου του Σωματείου Χαλκιδικής κ. Σαμαρά Αναστάσιου :

https://www.youtube.com/watch?v=oA92tjjrL1s

Ευχαριστούμε