Αριθ. Πρωτ : 895

Αθήνα: 28.05.2015

Προς :
Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια επικοινωνιών που γίνονται από μέλη μας προς την Ομοσπονδία, έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα φαινόμενα :

1)Ότι δεν δίνεται φοιτητική άδεια από ορισμένες υπηρεσίες σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης προκειμένου να συμμετάσχουν σε ενδοσχολικές ή Πανελλαδικές εξετάσεις ενώ παράλληλα προτρέπονται να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδεια για το λόγο αυτό.
2)Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που εκτελούν υπηρεσίες πέρα από τα προβλεπόμενα όρια και ωράρια, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος ( νυχτερινά, αργίες, εκτός έδρας ). Συγκεκριμένα μάλιστα, το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά έντονο και συμβαίνει είτε με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών Σωματείων είτε όταν τα Σωματεία το γνωρίζουν αλλά το παραβλέπουν.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσουν τα Σωματεία για τυχόν περιπτώσεις μελών τους προκειμένου να επέμβουμε.

Για το δεύτερο θέμα τώρα, και μέχρι εκδόσεως σχετικής διαταγής που να καλύπτει τις περιπτώσεις αυτές, παρακαλούμε να μεριμνήσουν τα Σωματεία για να εξαλειφθούν τα φαινόμενα αυτά.

Τέλος, εάν παρουσιαστεί παρόμοια φαινόμενα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα επεμβαίνει αυτοδικαίως η Ομοσπονδία καταγγέλοντας τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές ενώ επιπλέον θα ελέγχονται πειθαρχικά τα Σωματεία και οι συνάδελφοι από τα αρμόδια όργανα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ.: 6974709262

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ.: 6986131046

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun