Αριθ. Πρωτ. : 977

Αθήνα: 19.06.2015

Προς :
Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα: «Απάντηση Σε Επιστολή Σωματείου Σας»
Σχετ : Έγγραφο Με Αρ. Πρωτοκ. 110//19.06.2015

Συνάδελφοι,

Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια γραπτώς προς το Σωματείο σας, είχαμε επιβεβαιώσει αρχικά ότι ο καταγγέλων Συνάδελφος είναι ενεργό μέλος του Σωματείου σας καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπήρξε παράνομη μετακίνηση εκτός έδρας από Υπηρεσίες της Περιφέρειάς σας, γεγονός που επιβεβαιώνετε και εσείς με την επιστολή σας. Ωστόσο, δεν ήταν εφικτό να διασταυρώσουμε εάν από τους Συναδέλφους που παρανόμως μεταφέρθηκαν, υπήρχαν μέλη από το Σωματείο σας ή όχι. Για αυτόν τον λόγο και προβήκαμε στην γραπτή ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, σας διαβεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται προς την Ομοσπονδία, εξετάζεται πάντα ενδελεχώς και εν συνεχεία πραγματοποιούνται οι δέουσες ενέργειες, γεγονός που θα γίνει και με την δική σας καταγγελία για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς από πλευράς μας δεν υπάρχουν ποτέ επιλεκτικές τακτικές και συμπεριφορές.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Αλέξανδρος

Τηλ: 6974709262

 

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Τηλ : 6972624450