Αθήνα: 14.02.2015

Αριθ. Πρωτ : 697

Αρ. Σελίδων: 2

 

Προς :

Σωματεία – Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών -Aποκατάσταση Tης Aλήθειας»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014* (ΑΠΟ 19/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 9/1/2014 πραγματοποιήθηκε ανάληψη του ποσού των 5.000,00 ευρώ.

Στις 17/01/2014 πραγματοποιήθηκε ανάληψη του ποσού των 5.000,73 ευρώ.

Από τις εν λόγω αναλήψεις δικαιολογούνται δαπάνες μόνο για 4.321,72 ευρώ, για τις οποίες υπάρχουν και τα αντίστοιχα παραστατικά. Για τα υπόλοιπα 5.679,01 ευρώ δεν υπάρχουν παραστατικά δαπανών που να αιτιολογούν το ποσό αυτό.

Σύμφωνα με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής το υπόλοιπο του ταμείου στις 31/12/2013 ήταν 6.837,53 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις κινήσεις του λογαριασμού που διατηρεί η Ομοσπονδία στην Ε.Τ.Ε το υπόλοιπο ήταν 12.500,73 ευρώ.

Α. ΕΣΟΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 19/01/2014 4.410,68
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 5.109,48
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ 2014 14.858,81
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΕΤΕ 11,45
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 26.813,34
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 284,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 51.488,26
Β. ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 3.417,05
ΙΚΑ 1.642,37
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡ ΕΤΩΝ 2.474,94
ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΡ. ΕΤΩΝ 5.863,44
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1.116,00
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 567,24
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2014 15.302,29
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡ ΕΤΩΝ 3.710,00
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.648,29
ΕΞΟΔΑ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2.481,85
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1,72
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 100,00
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 377,19
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.033,66
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 28,70
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) 515,00
ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 452,70
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 644,13
ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ 1.430,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 42.809,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 8.678,69
ΣΥΝΟΛΟ 51.488,26

Επιπλέον  Παρατηρήσεις:

1) Τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στεγάζονται σε κτίριο που ανήκει στην ΓΣΕΕ και έχουν διατεθεί δωρεάν στην Ομοσπονδία μας χωρίς την επιβάρυνση ούτε ενός ευρώ ενοίκιο. Το ποσόν των  5.860,00 περίπου ευρώ καταβλήθηκε για εκκρεμότητες ενοικίων προηγούμενων ετών.

2) Τα έξοδα μετακίνησης που καταβλήθηκαν για το έτος 2012 ήταν έξοδα για τα οποία είχε πάρει απόφαση η προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

3) Τα έξοδα ρεύματος μοιράζονται μεταξύ 2 ορόφων (υπάρχει ένας μετρητής και για τους 2 ορόφους) και διαιρούνται διά δύο. Τα αναγραφόμενα έξοδα ρεύματος στον οικονομικό απολογισμό αντιστοιχούν σε 11 μήνες.

4) Η παρουσία των Μελών του Δ/Σ στο πρωτοδικείο Μεγάρων πραγματοποιήθηκε με προσωπικά έξοδα του καθ’ ενός χωρίς καμία επιβάρυνση της Ομοσπονδίας.

5) Προϋπολογισμός δεν διανεμήθηκε στο Συνέδριο αφού δεν υπήρχε γιατί παρ’ όλες τις προσπάθειες - ελέγχους έως και σήμερα δεν καλύφθηκε το έλλειμμα που παρουσιάζεται από 1/1/2014 έως 17/1/2014 από την προηγούμενη διοίκηση και για το οποίο ενημερώθηκε το Συνέδριο και από τον Ταμία της Ομοσπονδίας και από τον Γ. Γραμματέα.

Για το θέμα αυτό αλλά και για την παράδοση των βιβλίων ταμείου των ετών 2003 έως και 2011 υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ αλλά και του Συνεδρίου να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

6) Το πρόστιμο των 100,00€ καταβλήθηκε στην Ομοσπονδία μας τον Φεβρουάριο, λόγω της καθυστέρησης να κάνουμε την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου στην εφορία (αλλαγή στο όνομα του προέδρου), διάστημα κατά το οποίο δεν είχαμε προσλάβει ακόμη λογιστή.

7) Ο Γ. Γραμματέας του έτους 2013 και του έτους 2014 παραιτήθηκαν οικιοθελώς από την καταβολή χρημάτων για τις τηλεφωνικές τους γραμμές. Τα χρήματα αυτά παρέμειναν στο ταμείο της Ομοσπονδίας 500,00€ περίπου ανά έτος.

8) Έγινε η αποπληρωμή όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων των προηγούμενων ετών της Ομοσπονδίας.

9) Μειώθηκαν τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονταν για τις μετακινήσεις του Δ/Σ.

Τα έξοδα μετακίνησης των Μελών του Δ/Σ καταβάλλονται πλέον μόνο με την κατάθεση των αντίστοιχων  παραστατικών (αποδείξεις-τιμολόγια) και όχι άνευ παραστατικών όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Σημ:Όλα τα παραπάνω είναι στην διάθεση οποιουδήποτε συναδέλφου επιθυμεί να  διασταυρώσει  το αληθές και η εγκυρότητά τους.

Συνάδελφοι,

Συμπληρώσαμε έναν περίπου χρόνο ως νέο Δ/Σ της Ομοσπονδίας μας. Ένα Δ/Σ με αρκετά νέα πρόσωπα στην σύνθεσή του και αρκετές και σημαντικές αλλαγές στις θέσεις και τους ρόλους των παλαιών.

Η πιο εύκολη και δικαιωματικά ενέργειά μας θα ήταν να ζητήσουμε περίοδο χάριτος και συγχωροχάρτι για λάθη μας. Όμως δεν το θέλαμε και δεν το κάναμε ποτέ. Χαρακτηριστικό του αισθήματος ευθύνης που μας διακρίνει. Πως να το κάνουμε άλλωστε και να θέλαμε, αφού με το «καλημέρα» έτρεχαν πολλά και σημαντικά εργασιακά μας ζητήματα (αναδιοργάνωση, υπηρεσιακά συμβούλια, πρόσληψη όλων των Συμβ/χων, επικίνδυνο και ανθυγιεινό, κ.α).

Στο διάστημα αυτό σίγουρα έγιναν λάθη, σίγουρα υπάρχουν παραλείψεις και πιθανότατα και στο επόμενο διάστημα να ξαναγίνουν. Όμως προσπαθούμε και διδασκόμαστε από αυτά. Δεν διεκδικούμε δάφνες, δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε το αλάνθαστο και την τελειότητα. Αν το έργο μας έχει πρόσημο θετικό ή αρνητικό δεν θα σας το πούμε εμείς ούτε κανείς άλλος μα θα το κρίνετε εσείς και μόνον εσείς

Επίσης το διάστημα αυτό δεν  μας ενδιέφερε το αν θα κάνουμε "φίλους ή εχθρούς". Μας ενδιέφερε όμως ποιους θα κάνουμε "φίλους ή εχθρούς" και το σημαντικότερο για ποιους λόγους θα τους κάνουμε. Δείτε λοιπόν ποιους κάναμε "εχθρούς ή φίλους" και για ποιον λόγο τους κάναμε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ο τακτικές των σκουπιδιών κάτω απο το χαλί, οι σκοτεινές και υπόγειες διαδρομές έχουν λάβει τέλος ανεπιστρεπτί.

Στην προσπάθειά μας αυτή ζητάμε την στήριξη και την βοήθεια όλων των συναδέλφων και όλων των Σωματείων και να είστε σίγουροι ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο αρέσει δεν αρέσει.

Οφείλουμε να εκφράσουμε ένα ειλικρινές μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Είναι η μόνη, η πραγματική αμοιβή στην προσπάθειά μας.

Ευχαριστούμε !

 

Με εκτίμηση,

Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Ο Πρόεδρος                                                                              

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ : 6974709262Β

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Τηλ: 6986131046

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun