Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στα πλαίσια του προγράμματος που υλοποιεί με τίτλο "Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων", παρέχει εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες του στους εργαζόμενους του ιδωτικού τομέα, στα πεδία των Εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης και γενικότερα της Απασχόλησης.

Συνημμένα θα βρείτε λεπτομέρεις για το εν λόγω πρόγραμμα ώστε να μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε εργασιακό θέμα σας απασχολεί.

 

Με εκτίμηση 

Για Την Π.Ο.Π.Υ.Σ.ΥΠ.

 

ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun