Συναδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε καταγγελία που έγινε από την Ομοσπονδία μας, κατόπιν ενημέρωσης και ενεργειών από το Σωματείο Ιωαννίνων καθώς και την επιστολή του Σωματείου.

Ευχαριστούμε

Σάρωση 20150625

 

Σάρωση 20150625 2