Αρ. Πρωτ: 3746                                                                                      Ημερομηνία: 7/4/2021

Αρ. σελ: 1                                                                                                           Προς:

                                                                                                                   Σωματεία Μέλη

Θέμα: “Ενημέρωση μελών”

Συνάδελφοι - ες,
βάση των πληροφοριών που λάβαμε σχετικά με τη μονιμοποίηση των 170 συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Λίγο υπομονή ακόμα....

                                                               Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Αλέξανδρος                                                                           Πέπλης Στυλιανός

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun