Αριθ. Πρωτ : 810

Αθήνα: 07.04.2015

Αρ. Σελίδων : 1

Προς :
Αρχηγό Π.Σ. - Αντιστράτηγο κ.Παπαγεωργίου Βασίλειο

Θέμα: «Ερώτηση Για Ανανέωση Ισχύος Πολιτικής Άδειας Οδήγησης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων»
Σχετ: Αρ. Πρωτ. 8494 οικ. Φ. 602.5

Αξιότιμε κ.Αρχηγέ,

Με την ανωτέρω σχετική διαταγή, μας γνωστοποιήσατε ότι οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που είναι κάτοχοι ισχύουσας υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, δύναται να οδηγούν - χειρίζονται υπηρεσιακά οχήματα αντίστοιχα με την υπηρεσιακή άδεια που κατέχουν, χωρίς την απαίτηση ανανέωσης της πολιτικής επαγγελματικής άδειας οδήγησης ενώ παράλληλα καλύπτονται και σε περίπτωση εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα.

Ωστόσο, για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους που η πολιτική επαγγελματική άδεια οδήγησης αποτελούσε προσόν κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ναι μεν με τη διαταγή αυτή δεν είναι υπόχρεοι να την ανανεώσουν, αλλά ταυτόχρονα με τη μη ανανέωσή της λήγει και η πολιτική άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες Α’ ( μηχανής - μοτοσικλέτας ) και Β’ ( επιβατηγού οχήματος ).

Παρακαλούμε πολύ όπως μας ενημερώσετε εάν υφίσταται υποχρέωση ανανέωσης της πολιτικής άδειας οδήγησης ώστε να είναι σε ισχύ οι κατηγορίες Α’ & Β’, καθώς επίσης και για το τι ισχύει σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα με το πολιτικό αυτοκίνητο.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος 

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Τηλ. : 6974709262

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Μ.Βασίλειος

Τηλ: 6986131046

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun